„გენდერულად თანასწორუფლებიანი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა“.

ფერმერ ქალთა ასოციაცია, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს „გენდერულად თანასწორუფლებიანი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა“.
პროექტის მიზანია:
➢ საოჯახო მეურნეობების შესახებ საზოგადოების აზრის განსაზღვრა;
➢ ფერმერ ქალებისა და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება ფერმერული მეურნეობისა და გარემოსდაცვის მიმართულებით.

სამეგრელოს რეგიონში შეხვედრები ჩატარდა 17 თებერვლიდან  21 თებერვლის ჩათვლით.