ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ზემო ხოდაშენში ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვდა მეაბრეშუმეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივ „აბრეშუმხვევია“-ს

2017 წლის 4 აგვისტო. ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი  ზემო ხოდაშენი.

ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვდა მეაბრეშუმეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივ „აბრეშუმხვევია“-ს წარმომადგენლებს. შეხვედრის მიზანი იყო ორგანიზაციის საქმიანობის გაცნობა,  მეაბრეშუმეობის დარგის პრობლემების და საჭიროებების გამოკვლევა და ასოციაციის მიერ ამ მიმართულების   განვითარების ხელშეწყობისთვის დაგეგმილი  აქტივობების გაცნობა.

 დაიგეგმა ასოციაციის და მეაბრეშუმეების შემდგომი ერთობლივი აქტივობები.