სასოფლო -სამეურნეო კოპერატივების ეფექტური მართვისა და დამატებული ღირებულებების შექმნის პრობლემები და შესაძლებლობები

       2018 წლის 31იანვარს ფერმერ ქალთა ასოციაცია მიწვეული იყო სასტუმრო “თბილისი მარიოტში” საქველმოქმედო ორგანიზაცია “ოქსფამი”და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია “ელკანა” -ს მიერ განართულ ვორკშოპზე “სასოფლო -სამეურნეო კოპერატივების ეფექტური მართვისა და დამატებული ღირებულებების შექმნის პრობლემები და შესაძლებლობები”.

შეხვედრაზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: სასიფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საკანონმდებლო რეგულირების ეფექტურობისა და ბაზარზე ხელმოსაწვდომობის გაუმჯობესება-სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის სისტემების, საწარმოო ინოვაციების დაბერგვა და ბრენდირება.

1  2