ტრენინგები

 

  

          ფერმერ ქალთა ასოციაციამ, UNDP-ის მხარდაჭერილი პროექტის „გენდერულად თანასწორუფლებიანი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში, 4 რეგიონში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, ჩაატარა ტრენინგი თემაზე:  „ფერმერული მეურნეობების ადმინისტრაციული და ფინანსური მენეჯმენტი,  ფინანსური რესურსების მოძიება“.