ფერმერ ქალთა ასოციაციის შეხვედრები სკოლებში

 

       ფერმერ ქალთა ასოციაცია საქართველოს ოთხ რეგიონში: კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ მხარდაჭერილ პროექტს „გენდერულად თანასწორუფლებიანი სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში“.  დაგეგმილი აქტივობის ფარგლებში შერჩეულ იქნა თითო რეგიონში თითი საჯარო სკოლა, სადაც მიმდინარეობს შეხვედრები მოსწავლეებთან. შეხვედრის მიზანია ახალგაზრდებში სოფლის მეურნეობის, პროფესიული განათლების, გარემოზე ზემოქმედებისა და ბიო მეურნეობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და მათ მიმართ დაინტერესების გაზრდა.

 

ვაქირი

ბორჯომი

ფოთი

ჩაქვი