შეხვედრა ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში

ფერმერ ქალთა ასოციაცია მიწვეული იყო ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო, ცენტრის გასული წლის ანგარიშის წარდგენაზე, სადაც
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა ნინო ბოლქვაძემ სამთავრობო უწყებებს, სამოქალაქო სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ცენტრის გასული წლის საქმიანობის ანგარიში და სამომავლო გეგმები წარუდგინა.