შეხვედრა ფერმერ ქალებთან

   ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის და ფერმერ ქალთა ასოციაციის  წარმომადგენლებმა  მცირე და საშუალო მეწარმეების, საჯარო მოხელეების და დაინტერესებული პირებს თავისუფალი ვაჭრობის   მიმართულებით არსებული გამოწვევები და მიღწევები გააცნეს.

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით საჯარო შეხვედრაზე  ისაუბრეს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესაძლებლობებზე.  ღონისძიება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში გაიმართა.