ფერმერული მეურნეობების ადმინისტრაციული და ფინანსური მენეჯმენტი, ფინანსური რესურსების მოძიება

 

მიმდინარე წლის 9 თებერვალს,  თელავის დემოკრატიის სკოლის ოფისში,  ფერმერ ქალთა ასოციაციამ, UNDP-ის მხარდაჭერილი პროექტის „გენდერულად თანასწორუფლებიანი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში, ჩაატარა ტრენინგი თემაზე:  „ფერმერული მეურნეობების ადმინისტრაციული და ფინანსური მენეჯმენტი,  ფინანსური რესურსების მოძიება“.

შემდგომი ტრენინგები აღნიშნულ თემაზე დაგეგმილია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში.

 

ტრენინგზე რეგისტრაცია ჯერ კიდევ შესაძლებელია https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0eo7-kbKs7j8Bv-DpVDaUCRTExNDPB6dqumNNeWeFt3FZ7w/viewform