კივი (აქტინიდია) – პლანტაციის გაშენება, მოვლა, ჯიშები

პლანტაციის გაშენება ნიადაგის შერჩევა/მომზადება. კივისათვის საუკეთესოა ჰუმუსით მდიდარი წითელმიწები, ნეშომპალა-კარბონატული, ყომრალი, ყვითელმიწა სუსტი გაეწრებული და ალუვიური ნიადაგები. კივის გაშენების პირველი ღონისძიება არის ნიადაგის გასუფთავება მცენარეული ნარჩენებისაგან და მოხვნა. ხვნას აწარმოებენ პლანტაჟური წესით 50-60 სმ სიღრმეზე. ხვნის წინ სასურველია შეტანილი იქნას მინერალური კითხვის გაგრძელება

გარგარის წამლობების სქემა – ტაბულა

ტაბულას მოხმარების წესები. წამლობების ტაბულას უმთავრეს დანიშნულებას წარმოადგენს კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წამლობების დაგეგმვის პროცესის გამარტივება. ტაბულა იძლევა საჭირო პრეპარატის შერჩევის საშუალებას, როგორც არაკომბინირებული, ასევე კომბინირებული წამლობის ჩასატარებლად. გარდა ამისა, ტაბულას გამოყენებით შესაძლებელია მთელი სეზონის განმავლობაში განსახორციელებელი პროფილაქტიკური წამლობების სქემის შედგენა კითხვის გაგრძელება

კიტრის წამლობების სქემა – ტაბულა

ტაბულას მოხმარების წესები. წამლობების ტაბულას უმთავრეს დანიშნულებას წარმოადგენს კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წამლობების დაგეგმვის პროცესის გამარტივება. ტაბულა იძლევა საჭირო პრეპარატის შერჩევის საშუალებას, როგორც არაკომბინირებული, ასევე კომბინირებული წამლობის ჩასატარებლად. გარდა ამისა, ტაბულას გამოყენებით შესაძლებელია მთელი სეზონის განმავლობაში განსახორციელებელი პროფილაქტიკური წამლობების სქემის შედგენა კითხვის გაგრძელება

კიტრი – მოვლა-მოყვანა, განოყიერება, ჯიშები

წარმოშობა და დანიშნულება. კიტრის (ლათ. Cucumis sativus L. ) სამშობლო-ინდოეთის ტროპიკული რაიონებია. საქართველოში იგი იწარმოება უხსოვარი დროიდან და გვხვდება პრაქტიკულად ყველგან. კიტრს იყენებენ ქორფა, ახალგამონასკვული, ფიზიოლოგიურად მოუმწიფებელი, მწვანე ნაყოფის სახით. იგი ასევე გამოიყენება იყენებენ გადამუშავებული სახითაც – დამწნილებული, დამარილებული. 3-4 დღის ნაკვებისაგან პიკულებსა და კითხვის გაგრძელება

გოგრა, ყაბაყი, პატისონი – აღწერილობა, მოვლა-მოყვანა

წარმოშობა და ბოტანიკური აღწერილობა. გოგრა არის გოგრისებრთა ბოტანიკური ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი, ერთსახლიანი, გაყოფილსქესიანი და ჯვარედინად დამამტვერიანებელი მხოხავი ან ხვიარა მცენარე. გოგრის ნაყოფები სხვადასხვა ზომის და ფერისაა. კანი შესაძლებელია იყოს მეჭეჭებიანი, გლუვი, დაკუთხული. ფორმა კი – მრგვალი, ოვალური, გრძელი და სხვ. გოგრის კითხვის გაგრძელება

არტიშოკის სასარგებლო თვისებები

არტიშოკი ხმელთაშუა ზღვისპირეთში გავრცელებული ბოსტნეულია. არსებობს 10 სახეობის არტიშოკი, საკვებად ძირითადად იყენებენ ჩყნარა სცოლყმუს – ს. გარეგნულად არტიშოკი დიდ ყვავილს ჰგავს, ხლო მისი შიგთავსი კი სასარგებლო ნივთიერებების და ვიტამინების ნამდვილი საცავია. აღნიშნულ კულტურას გააჩნია საუკეთესო გემური თვისებები და გამოიყენება სხვადასხვა კითხვის გაგრძელება

სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ფერმერ ქალთა ასოციაციას შეხვდა

  2018 წლის 3 ივლისს. ქ. გურჯაანი სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი გენდერის საკითხებში ეთერ შიუკაშვილი 2018 წლის 3 ივლისს ქ. გურჯაანში შეხვდა  ფერმერ ქალთა ასოციაციის წევრებს. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის საქმიანობის მიმართულებების გაცნობა და რეგიონში კითხვის გაგრძელება

გარემო და სოფლის მეურნეობა

ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ეკოსისტემა დაბინძურებულად ითვლება მაშინ, თუ ადამიანის სამეურნეო მოღვაწეობის შედეგად მისი შედგენილობა შეიცვლება იმ დონემდე, რომ ის ნაკლებად ხელსაყრელი გახდება მცენარეული და ცხოველური ორგანიზმებისათვის. ეკოსისტემა = ცოცხალ ორგანიზმთა ერთობას + არაცოცხალი გარემო პირობები + მათ შორის კითხვის გაგრძელება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფორუმი საგურამოში

   საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ სოფელ საგურამოში  მიწის სისტემური  რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფორუმი გამართა.  პროექტის შესახებ ინფორმირებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდის მიზნით საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად ფორუმზე ადგილობრივ მოსახლეობას კერძო, საერთაშორისო და სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეხვდნენ.  თითოეულ მონაწილე ორგანიზაციას  კითხვის გაგრძელება

„ფერმერ ქალთა ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვითი სამართლიანობის კუთხით და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“

ფერმერ ქალთა ასოციაცია, „ქალთა ფონდი საქართველოში“ მხარდაჭერით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ახორციელებს პროექტს „ფერმერ ქალთა ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვითი სამართლიანობის კუთხით და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“. პროექტი მიზნად ისახავს ადგილობრივი ფერმერი ქალების ცნობიერების ამაღლებას ბიო პროდუქტების წარმოებითა და გარემოზე კითხვის გაგრძელება