გამგეობა

ლილი მურთაზაშვილი                555 912 145 

იზოლდი ქიტესაშვილი      599 781 445       izoldaqitesashvili@gmail.com  

მაია მამულაშვილი       593 264 533      kakhetiskhma@yahoo.com  

ლოლა დათუნაშვილი      593 312 643;  591 91 48 56      loladatunashvili@gmail.com  

მაია ცენტერაძე        599 856 377         tsenteradze@gmail.com

მაია ლამაზოშვილი     591 977 266        Lamazoshvilimaia@gmail.com  

დარეჯან გოგოშვილი      599 802 441        Neoon_86@yahoo.com

მანანა ჯაჯანიძე         599 896 726          maiko@mail.ru  

ლალი სუხიტაშვილი        568 320 460      sukhitashvili123@gmail.com

ნანა ნერსეზაშვილი       551 424 526        nerse@gmail.com  

მზია (მაია) სუხიშვილი          577 651 152            Suxi1@mail.ru   

ქეთინო ნასყიდაშვილი                599 553 012 ; 577 62 54 28       ket.naskidashvili@gmail.com  

ზაირა აგულაშვილი          599 565 628         agulashvili@mail.ru

დარეჯან გრძელიშვილი              591 010 359