პარტნიორები

 1. https://tesau.edu.ge/ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 1. http://infocenter.gov.ge/1060-natosa-da-evrokavshiris-shesakheb-sainformacio-centris-sazafkhulo-skola.html – საინფორმაციო ცენტრინატოსა და ევროკავშირის შესახებ
 2. http://gip.ge/ge/ – პოლიტიკის ინსტიტუტი
 3. https://www.womenfundgeorgia.org/ka/Main – ქალთა ფონდი საქართველოში ( ფერმერ ქალებში ვდებთ )
 4. http://www.csrdg.ge/ -საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი
 5. http://www.ctc.org.ge/trainings – კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი
 6. https://www.facebook.com/NGOdioskuria/ -ა/ო “დიოსკურია” თემის განვითარების ჰაბი
 7. https://www.facebook.com/agrohouse.ge – აგრო სახლი
 8. https://www.facebook.com/georgiareap.org/ – USAID / REAP Georgia
 9. https://www.facebook.com/apifarmer.org.ge/ -საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაცია/Georgian Apifarmers’ Association
 10. http://www.gmtv.ge/ ტელევიზია.