27.03.2024

„ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა სოფლის მეურნეობის დარგში – გამოწვევები და პერსპექტივები“ – ამ თემას მიეძღვნა აგრარულ საკითხთა კომიტეტისა და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური ინოვაციების პროგრამის ერთობლივი ღონისძიება.
ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვედრაზე მონაწილეობას იღებდა, როგორც აგრარულ საკითთა კომიტეტთან არსებულ სამუშაო ჯგუფის წევრი.