29 აპრილი, 2024 წელი გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის ეროვნული პასუხისმგებელი პირის ქალბატონი ნინო ჩიქოვანის ხელმძღვანელობით ჩატარდა პროგრამის „მიწის ნეიტრალური ბალანსის მიღწევა“ ეროვნული სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, სადაც განიხილეს საქართველოში მიწის დეგრადაციის მიმართულებით არსებული მდგომარეობა და გამოწვევები, საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური კითხვის გაგრძელება

27.03.2024 „ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა სოფლის მეურნეობის დარგში – გამოწვევები და პერსპექტივები“ – ამ თემას მიეძღვნა აგრარულ საკითხთა კომიტეტისა და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური ინოვაციების პროგრამის ერთობლივი ღონისძიება. ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვედრაზე მონაწილეობას იღებდა, როგორც აგრარულ საკითთა კომიტეტთან არსებულ სამუშაო კითხვის გაგრძელება

26.03.2024 NATURLAND-ის ორგანიზებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტოს (MEPA) თანაორგანიზებით და პროექტის „ეკოლოგიური საქართველო – მომავლის მეურნეობა” (KVP საქართველო)“ მხარდაჭერით, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატში. ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვედრას დაესწრო NATURLAND-ის პარტნიორის სტატუსით.

14.03.2024 ჩატარდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული სამოქალაქო კომიტეტის მორიგი სხდომა. შეხვედრაზე მონაწილეებმა განიხილეს ორი ახალი პროგრამა: „LEADER/CLLD მიდგომის განხორციელება საქართველოში: თემზე დაფუძნებული ადგილობრივი მხარდაჭერის პროგრამა“ და „მსხვილფეხა მეცხოველეობის განვითარების კითხვის გაგრძელება

ორგანული დღისადმი მიძღვნილი შეხვედრა

5.12.23 ორგანული დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია Naturland, SCIA და პარტნიორი ასოციაციების, გერმანიის საელჩოსა და ევროკავშირის დელეგაციის მონაწილეობით

შეხვედრა პარლამენტში

4 დეკემბერი 2023 წელი საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თემატური მოკვლევის – „ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა სოფლის მეურნეობის დარგში (კერძო ფინანსური ინსტიტუტების ჭრილში)“ – ფარგლებში პირველი ზეპირი მოსმენა გაიმართა. შეხვედრაზე ფერმერ ქალთა ასოციაციამ დააყენა საკითხი, რომ დაფინანსებასთან დაკავშირებით საკმაოდ მწვავე პრობლემის წინაშე კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა ევრო პარლამენტში

09.11.23 ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტის ბოლო დღე. CENN-ის ორგანიზებულ და EEB-ის მასპინძლობით 5 სამუშაო დღე ძალიან მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელია ჩვენი ჯგუფისთვის. შეხვედრები ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს კიმისიებსა და დეპარტამენტებში, გაცნობა საინტერესო ადამიანების, სხვადასხვა შემეცნებითი და საინტერესო ღონისძიებები, დაუგეგმავი თავგადასავლები და მოულოდნელი შეხვედრები კითხვის გაგრძელება