საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა მოსმენა

04 აპრილი 2022 წელი
ფერმერ ქალთა ასოციაცია მიწველი იყო საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიშის და 2022 წლის სამოქმედო გეგმის მოსმენაზე.