საქართველოში ბიოწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროექტი.

საქართველოში ბიოწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში შედგა ორ დღიანი სამუშაო შეხვედრა NATURLAND-ის გუნდთან და დაინტერესებულ მხარეებთან.
მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრფიკისა შეხვედრები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის წარმატებიტ განხორციელებისთვის.
წარმატებები NATURLAND-ის გუნდს და ქართველ პარტნიორებს!!!