სიახლე ფერმერ ქალთა ასოციაციაში

ფერმერ ქალთა ასოციაცია გახდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამიმისტროს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული სამოქალაქო კომიტეტის წევრი