26.03.2024

NATURLAND-ის ორგანიზებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტოს (MEPA) თანაორგანიზებით და პროექტის „ეკოლოგიური საქართველო – მომავლის მეურნეობა” (KVP საქართველო)“ მხარდაჭერით, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატში. ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვედრას დაესწრო NATURLAND-ის პარტნიორის სტატუსით.