თხილის უმთავრესი დაავადებები და ბრძოლა მათ წინააღმდეგ

თხილს აზიანებს არაერთი სოკოვანი, ბაქტერიული თუ ვირუსული დაავადება. სოკოვანი დაავადებებიდან განსაკუთრებით სახიფათო და გავრცელებულია: თხილის ნაცარი, თხილის ტოტების შავი კიბო, თხილის პირისფერი სიდამპლე და თხილის ნაყოფის სიდამპლე. ბაქტერიული დაავადებათაგან თხილს მნიშვნელოვნად აზიანებს ბაქტერიული სიდამწვრე და ბაქტერიული კიბო. თხილს ასევე მნიშვნელოვნად აზიანებს კითხვის გაგრძელება

აღმოსავლური ხურმა – წამლობების სქემა-ტაბულა

ტაბულას მოხმარების წესები. წამლობების ტაბულას უმთავრეს დანიშნულებას წარმოადგენს კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წამლობების დაგეგმვის პროცესის გამარტივება. ტაბულა იძლევა საჭირო პრეპარატის შერჩევის საშუალებას, როგორც არაკომბინირებული, ასევე კომბინირებული წამლობის ჩასატარებლად. გარდა ამისა, ტაბულას გამოყენებით შესაძლებელია მთელი სეზონის განმავლობაში განსახორციელებელი პროფილაქტიკური წამლობების სქემის შედგენა კითხვის გაგრძელება

მოცხარი – დარგვა, პლანტაციის გაშენება, მოვლა, გასხვლა

ბოტანიკური აღწერილობა და დამოკიდებულება აგროკლიმატურ ფაქტორებთან. მოცხარი 1-2 მეტრი სიმაღლის, ფოთოლმცვენი ბუჩქია, მიეკუთვნება ხურტკმელისებრთა (Grossulariaceae) ოჯახს. ბუნებაში გვხვდება: შავი მოცხარი (Ribes nigrum), წითელი მოცხარი (Ribes rubrum) და თეთრი მოცხარი. მათ შორის ყველაზე საინტერესოა შავი მოცხარი. საკვებად გამოიყნება მოცხარის მწიფე ნაყოფები. ჯიშების კითხვის გაგრძელება

კივი (აქტინიდია) – პლანტაციის გაშენება, მოვლა, ჯიშები

პლანტაციის გაშენება ნიადაგის შერჩევა/მომზადება. კივისათვის საუკეთესოა ჰუმუსით მდიდარი წითელმიწები, ნეშომპალა-კარბონატული, ყომრალი, ყვითელმიწა სუსტი გაეწრებული და ალუვიური ნიადაგები. კივის გაშენების პირველი ღონისძიება არის ნიადაგის გასუფთავება მცენარეული ნარჩენებისაგან და მოხვნა. ხვნას აწარმოებენ პლანტაჟური წესით 50-60 სმ სიღრმეზე. ხვნის წინ სასურველია შეტანილი იქნას მინერალური კითხვის გაგრძელება

გარგარის წამლობების სქემა – ტაბულა

ტაბულას მოხმარების წესები. წამლობების ტაბულას უმთავრეს დანიშნულებას წარმოადგენს კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წამლობების დაგეგმვის პროცესის გამარტივება. ტაბულა იძლევა საჭირო პრეპარატის შერჩევის საშუალებას, როგორც არაკომბინირებული, ასევე კომბინირებული წამლობის ჩასატარებლად. გარდა ამისა, ტაბულას გამოყენებით შესაძლებელია მთელი სეზონის განმავლობაში განსახორციელებელი პროფილაქტიკური წამლობების სქემის შედგენა კითხვის გაგრძელება

კიტრის წამლობების სქემა – ტაბულა

ტაბულას მოხმარების წესები. წამლობების ტაბულას უმთავრეს დანიშნულებას წარმოადგენს კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წამლობების დაგეგმვის პროცესის გამარტივება. ტაბულა იძლევა საჭირო პრეპარატის შერჩევის საშუალებას, როგორც არაკომბინირებული, ასევე კომბინირებული წამლობის ჩასატარებლად. გარდა ამისა, ტაბულას გამოყენებით შესაძლებელია მთელი სეზონის განმავლობაში განსახორციელებელი პროფილაქტიკური წამლობების სქემის შედგენა კითხვის გაგრძელება

კიტრი – მოვლა-მოყვანა, განოყიერება, ჯიშები

წარმოშობა და დანიშნულება. კიტრის (ლათ. Cucumis sativus L. ) სამშობლო-ინდოეთის ტროპიკული რაიონებია. საქართველოში იგი იწარმოება უხსოვარი დროიდან და გვხვდება პრაქტიკულად ყველგან. კიტრს იყენებენ ქორფა, ახალგამონასკვული, ფიზიოლოგიურად მოუმწიფებელი, მწვანე ნაყოფის სახით. იგი ასევე გამოიყენება იყენებენ გადამუშავებული სახითაც – დამწნილებული, დამარილებული. 3-4 დღის ნაკვებისაგან პიკულებსა და კითხვის გაგრძელება

გოგრა, ყაბაყი, პატისონი – აღწერილობა, მოვლა-მოყვანა

წარმოშობა და ბოტანიკური აღწერილობა. გოგრა არის გოგრისებრთა ბოტანიკური ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი, ერთსახლიანი, გაყოფილსქესიანი და ჯვარედინად დამამტვერიანებელი მხოხავი ან ხვიარა მცენარე. გოგრის ნაყოფები სხვადასხვა ზომის და ფერისაა. კანი შესაძლებელია იყოს მეჭეჭებიანი, გლუვი, დაკუთხული. ფორმა კი – მრგვალი, ოვალური, გრძელი და სხვ. გოგრის კითხვის გაგრძელება

არტიშოკის სასარგებლო თვისებები

არტიშოკი ხმელთაშუა ზღვისპირეთში გავრცელებული ბოსტნეულია. არსებობს 10 სახეობის არტიშოკი, საკვებად ძირითადად იყენებენ ჩყნარა სცოლყმუს – ს. გარეგნულად არტიშოკი დიდ ყვავილს ჰგავს, ხლო მისი შიგთავსი კი სასარგებლო ნივთიერებების და ვიტამინების ნამდვილი საცავია. აღნიშნულ კულტურას გააჩნია საუკეთესო გემური თვისებები და გამოიყენება სხვადასხვა კითხვის გაგრძელება

მეწარმე ქალთა ეროვნული ბიზნესფორუმი

        2018 წლის 8 მარტს ბათუმში „მეწარმე ქალთა ეროვნული ბიზნესფორუმის“ ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაზე მიწვეული იყო „ფერმერ ქალთა ასოციაცია“.სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის უშუალო ბიზნესკონტაქტების დამყარების მიზნით, ასოციაციის თავჯდომარე, ირინე ფხოველიშვილი წარმოადგენდა. ფორუმში 300-მდე მეწარმემ, სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორისა და სხვადასხვა კითხვის გაგრძელება