2017 წლის 7 სექტემბერს ქობულეთში ადგილობრივ ფერმერ ქალებთან შეხვედრა გაიმართა

2017 წლის 7 სექტემბერს ქობულეთის კულტურის სახლის საკონფერენციო დარბაზში  ფერმერ ქალთა ასოციაციის შეხვედრა გაიმართა ადგილობრივ ფერმერ ქალებთან. ასოციაციის თავმჯდომარემ ირინე ფხოველიშვილმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო სიახლეები,მათ შორის, კოოპერატივის შექმნის გზები და განუმარტა მისი უპირატესობა. ინდივიდუალურ მეწარმეობასთან შედარებით, მათ შორის, დონორი ორგანიზაციებისგან კითხვის გაგრძელება

ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურგენიანის ფერმერ ქალებს

2017 წლის 12 აგვისტო. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი გურგენიანი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ზემო ხოდაშენში ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვდა მეაბრეშუმეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივ „აბრეშუმხვევია“-ს

2017 წლის 4 აგვისტო. ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი  ზემო ხოდაშენი.