შეხვედრები ფერმერ ქალებთან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

2018 წელი 30 აპრილი –  2 მაისი. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი ფერმერ ქალთა ასოციაციამ, ქალთა ფონდის მხარდაჭერილი პროექტის „ფერმერ ქალთა ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვითი სამართლიანობის კუთხით  და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“ ფარგლებში განახორციელა შეხვედრები ფერმერ ქალებთან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში. კითხვის გაგრძელება

ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურგენიანის ფერმერ ქალებს

2017 წლის 12 აგვისტო. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი გურგენიანი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ზემო ხოდაშენში ფერმერ ქალთა ასოციაცია შეხვდა მეაბრეშუმეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივ „აბრეშუმხვევია“-ს

2017 წლის 4 აგვისტო. ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი  ზემო ხოდაშენი.